xe máy: Tài xế mở cửa bất cẩn khiến người phụ nữ chạy xe máy bị kéo lê gần 10m