xe máy: Người phụ nữ may mắn thoát chết khi ô tô húc bay xe máy dựng ở lề đường