xe công: Chị em bức xúc với anh chồng nằm giường ngáy o o, bỏ mặc vợ bế con ngồi lối đi còng cả lưng trên xe khách chật chội