xây nhà hát ở thủ thiêm: Tranh luận việc xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm