xây nhà hát ở thủ thiêm: Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Xây nhà hát không ảnh hưởng tiền đền bù cho người Thủ Thiêm'