xây nhà hát nghìn tỷ: Số phận nhà hát 1.500 tỷ trải qua 25 năm