xây dựng nhà hát Thủ Thiêm: Chủ tịch TPHCM: Xây nhà hát ở Thủ Thiêm vì... 'treo' quá lâu