xấu số: Biển nước mắt ở quê nhà tiễn đưa Sala - cầu thủ xấu số thiệt mạng trên đường đi ra mắt đội bóng mới