xăng dầu: Video: Gánh nặng thuế phí xăng dầu với người tiêu dùng Việt Nam như thế nào?