xâm hại trẻ em: Nghệ An: Bốn năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái