Xâm hại tình dục trẻ em: Gã dượng đồi bại nhiều lần cưỡng dâm bé gái trong phòng trọ