Xâm hại tình dục trẻ em: Hứa lớn lên sẽ lấy làm vợ, 'yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm bé gái