xâm hại tình dục: Hỏi tuổi bạn gái trước khi giao cấu, nam thanh niên vẫn lĩnh 14 năm tù