Xâm hại bé gái: Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị cha dượng 'yêu râu xanh' xâm hại