Xả trạm thu phí: Xe kéo xuất hiện tại BOT Sóc Trăng