Xả trạm thu phí: Trạm thu phí ở Vũng Tàu xả cửa vì người dân ùn ùn đi nghỉ lễ