xả trạm: Người dân tự dựng barie thu phí ôtô trên đường liên xã ở Hải Phòng