xả súng vì ghen: Vết thương khủng khiếp của 2 người phụ nữ bị gã cuồng yêu nã súng