Xả súng: Cảnh sát Pháp tiêu diệt kẻ xả súng tại chợ Giáng sinh