Xả súng: Người đàn ông Mỹ gốc Việt bắn chết 4 người thân sau 12 giờ cố thủ