Xã hội

Yêu cầu làm rõ việc Công ty Phương Trang “tố” cán bộ Thanh tra Sở GT-VT dung túng sai phạm


 
Ảnh minh họa
 
Cụ thể, nội dung Đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futa Buslines liên quan đến việc cán bộ Thanh tra này có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp vận tải và có dấu hiệu thao túng cho xe khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc này, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Giám đốc Sở GT-VT TP khẩn trương thực hiện đúng theo nội dung đã được UBND TP chỉ đạo tại các Công văn số 4981/VP-ĐTMT ngày 2-6-2016, Công văn số 4631/VP-ĐTMT ngày 25-5-2016; và báo cáo UBND TP trước ngày 15-7-2016. 

Trong quá trình thực hiện, UBND TP Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở GT-VT kết hợp thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Phiếu chuyển số 966-PC/VPTU ngày 27-5-2016 của Văn phòng Thành ủy về giải quyết nội dung Đơn tố cáo nêu trên; xem xét, giải quyết và có văn bản phúc đáp gửi Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futa Buslines theo quy định.

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chỉ đạo nêu trên đến Giám đốc Sở GT-VT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 
Theo H.Phạm (Hà Nội Mới)Tin mới hơn