Xã hội

Tỉnh ủy Hậu Giang triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều 8.9, ông Lê Công Lý, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã ký ban hành Thông báo số 137- TB/VPTU.

Thông báo 137 cho biết đến ngày 8.9, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận được văn bản của ông Trịnh Xuânh Thanh (Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016) gửi cho Thường trực Tỉnh ủy (văn bản được photo gửi qua đường bưu điện).

 
Ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo nội dung văn bản, ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân ông do Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng.
 
Đến thời điểm hiện tại, Thường trực Tỉnh ủy đã nhận được đơn xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh để báo cáo những vấn đề nêu trên.
 
Theo Quang Minh Nhật (Thanh Niên Online)