Xã hội

Thủ tướng yêu cầu rà soát đất quốc phòng trên cả nước

Các bộ ngành liên quan được yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng cho phù hợp với Luật Đất đai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và đặc thù chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; báo cáo Thủ tướng trong quý II/2018.

Thủ tướng yêu cầu rà soát đất quốc phòng trên cả nước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát toàn bộ đất quốc phòng và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Ảnh: VGP

Các bộ ngành, địa phương cũng được giao tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước; trường hợp có dấu hiệu sai phạm như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc quản lý không chặt để bị lấn, bị chiếm đất thì kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định để quản lý chặt chẽ hiệu quả quỹ đất quốc phòng; đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm (nếu có) với Thủ tướng trước ngày 30/11.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu.

"Thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này", Chỉ thị nêu rõ.

Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)
Tin mới hơn