Xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang và ông Lê Quốc Minh giữ chức Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Theo Quyết định 1830/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Ban Thư ký biên tập, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Ông Lê Quốc Minh, tân Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1831/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

Theo Nghi định 118/2017/NĐ-CP, cơ quan này có một Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Trước khi bà Trang và ông Minh được thăng chức, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam gồm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi và 4 Phó tổng giám đốc là Ngô Hà Thái, Nguyễn Hoài Dương, Lê Duy Truyền và Đinh Đăng Quang.

Theo Chí Kiên (Báo điện tử Chính Phủ)
Tin mới hơn