Xã hội

Tháng tới, Quốc hội bầu lại các chức danh lãnh đạo nhà nước cao nhất

Theo Tổng Thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 10 ngày (khai mạc ngày 20/7, bế mạc ngày 30/7). Tại kỳ họp này, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự của khoá mới, xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước.

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được bầu lại vào tháng 7 tới.
Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được bầu lại vào tháng 7 tới.
 

Từ ngày làm việc thứ 2 của Quốc hội (21/7), Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ Quốc hội khoá XIII trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá mới.

Buổi chiều 21/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội và bỏ phiếu kín bầu các nhân sự trong bộ máy lãnh đạo cơ quan thường trực của Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu được công bố ngay sau đó và nghi thức tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội được thực hiện.

Được biết, đây là vấn đề quy trình, thủ tục theo quy định còn nhân sự cụ thể của khoá mới đã được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng sau lần Đại hội Đảng thứ 12 đã thống nhất giới thiệu và những vị được dự kiến cũng đều đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV vừa qua.

So với công tác nhân sự vừa tiến hành tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII (sáng 4/2016), kỳ này, Quốc hội không phải thực hiện việc miễn nhiệm đối với các chức danh vừa được kiện toàn của khoá trước.

Tương tự quy trình này, sang ngày 22/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ngày 25/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngày 27/7, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29/7, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Có thể hiểu, 3 chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước nhiệm kỳ mới vẫn là bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ. Quy trình giới thiệu nhân sự sẽ chỉ có một điểm khác so với lần kiện toàn nhân sự vừa qua là Chủ tịch Quốc hội sẽ trực tiếp giới thiệu bộ máy mới của mình.

Về thủ tục tuyên thệ nhậm chức của các chức danh đứng đầu các khối cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trong lễ tuyên thệ nhậm chức, khi cờ Tổ quốc đã được giương cao, mọi người đều phải đứng lên, không nên để chỉ người đứng tuyên thệ, các đại biểu phía dưới vẫn ngồi, không khí kém trang nghiêm.

Đáp lại ý kiến này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo, nghi thức tuyên thệ dự kiến được điều chỉnh theo hướng, khi một chức danh đứng trước bục tuyên thệ, cả Đoàn chủ tịch kỳ họp ngồi ở hàng ghế cao nhất cũng sẽ xuống phía dưới và mọi người trong phòng họp đều đứng dậy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thống nhất với hướng điều chỉnh này.

Ngoài nội dung nhân sự, Quốc hội khoá mới, ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội cũng dự kiến xem xét những vấn đề rất quan trọng như phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Duơng (TPP). Tuy nhiên, theo báo cáo, đến thời điểm này, Chính phủ chưa có văn bản trình chính thức vấn đề trên. Nội dung này vẫn đang để ngỏ, chưa xếp trong chương trình.

UB Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chuẩn bị thêm các báo cáo, bên cạnh một số nội dung sẽ xem xét theo thông lệ (như công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công). Các báo cáo được yêu cầu bổ sung là về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Quốc hội không thảo luận về nội dung này.

Theo Phượng Thảo (Dân Trí)