Xã hội

Sẽ trình Chủ tịch nước giáng cấp Thượng tướng Trần Việt Tân

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trường hợp Thượng tướng Trần Việt Tân khi đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016, tới đây khi xử lý hành chính tức là sẽ không còn là nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
Sẽ trình Chủ tịch nước giáng cấp Thượng tướng Trần Việt Tân
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (ảnh Nguyễn Chương).

Chiều nay (1.8), tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Văn phòng Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi xung quanh việc thi hành kỷ luật về hành chính và giáng cấp với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cách chức vụ trong Đảng với Thượng tướng Trần Việt Tân đồng thời giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm.

"Trước hết việc xử lý theo thẩm quyền, đối với trường hợp Thượng tướng Trần Việt Tân, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp và có hình thức xử lý kỷ luật hành chính tương xứng với kỷ luật Đảng. Khi đã bị cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016, tức là sẽ không còn là nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nữa. Còn giáng cấp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ trình thủ tục lên Chủ tịch nước để giáng cấp Thượng tướng Trần Việt Tân theo quy định của Luật Công an nhân dân", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Trước đó vào ngày 28.7.2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật với Thư tướng tướng Trần Việt Tân.

Về trường hợp của Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi xem xét Tờ trình số 131-TTr/UBKTTW, ngày 27.7.2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật  Bộ Chính trị nhận thấy:

Thượng tướng Trần Việt Tân, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu trong xã hội. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với đồng chí Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Theo Lương Kết - Nguyễn Chương (Dân Việt)
Tin mới hơn