Xã hội

Quy định mới của Bộ Chính trị sẽ chặn việc luân chuyển “tắt” cán bộ

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, nếu thực hiện chặt chẽ những nội dung trong Quy định 98 thì chắc chắn việc đi "ngang", đi "tắt” trong công tác cán bộ sẽ khó diễn ra.

Chia sẻ trên VTV, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phân tích những điểm mới trong Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, những điểm mới trong Quy định 98 là đã nêu ra được yêu cầu, mục đích cụ thể trong công tác luân chuyển cán bộ. Quy định cũng xác định được sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác luân chuyển cán bộ với việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương, cũng như việc bố trí cán bộ không giữ những chức danh chủ chốt quá hai nhiệm kỳ…

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Những quy định về đối tượng, về tiêu chuẩn, về điều kiện luân chuyển cán bộ cũng được nêu rất rõ trong quy định. Theo đó, các cơ quan chỉ tiến hành luân chuyển những cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có đạo đức tốt, có phẩm chất, tư tưởng chính trị vững vàng. Không luân chuyển những cán bộ có uy tín thấp, đang bị kỷ luật hay là không có triển vọng phát triển.

Quy định 98 cũng nêu rất rõ về quy trình thực hiện công tác cán bộ. Quy định nêu ra những bước, những khâu lập kế hoạch luân chuyển; những yêu cầu đối với các chức danh cần phải kiện toàn và phải thực hiện các bước nhận xét đối với cán bộ một cách chặt chẽ để đảm bảo việc thực hiện được công khai, minh bạch.

“Với tinh thần đó, chúng ta chỉ tập trung luân chuyển đối tượng cán bộ là lãnh đạo quản lý, không luân chuyển nhiều cán bộ đang thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ”, ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, công tác luân chuyển nhằm mục đích chính đó là đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tế. Cho nên việc cử cán bộ đi luân chuyển cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện.

“Chúng ta đưa ra tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ trẻ có năng lực, ngược lại cũng phải hạn chế tối đa những việc ở một số nơi thực hiện điều chuyển những cán bộ không vừa ý với mình, không thuộc ê kíp của mình đi nơi khác hay là có sự ưu ái trong luân chuyển chuyển cán bộ. Quy định 98 đã quy định rất rõ những nội dung này để nhằm giảm thiểu những hạn chế, nhưng tồn tại trong công tác luân chuyển cán bộ từ trước tới nay”, ông Bình cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, quy định về công tác luân chuyển cán bộ quy định rất rõ ràng điều kiện, tiêu chuẩn những đối tượng luân chuyển. Kèm theo đó là việc đưa ra những nội dung rất cụ thể về thời gian luân chuyển, độ tuổi luân chuyển. Do vậy, để thực hiện công tác luân chuyển, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị phải xác định rất rõ đối tượng luân chuyển…

Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, nếu thực hiện chặt chẽ những nội dung trong Quy định 98 thì chắc chắn “việc ngang, tắt” trong công tác cán bộ sẽ khó diễn ra.

Theo Quang Phong (Dân Trí)