Xã hội

Quảng Nam kết luận về vụ “Con gà chạy vào nhà cán bộ”

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm điểm, xử lý đối với tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm.

Báo cáo nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh ngày 13/3/2015 yêu cầu kiểm tra cụ thể vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến chuyện mua gà hỗ trợ người nghèo trong chương trình nông thôn mới không đúng đối tượng tại xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc chọn hộ tham gia mô hình không đúng đối tượng. Cụ thể, xã đã cấp phát cho 23 cán bộ và 1 hộ người thân của cán bộ xã, mỗi hộ 50 con gà. Việc làm này gây mất lòng tin trong nhân dân. Thông tin báo chí phản ánh là đúng sự thật.
 

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm điểm tập thể UBND xã Quế An và các cá nhân có liên quan; đồng thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm điểm trách nhiệm thành viên là cơ quan trường trực (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Sơn) và thành viên phụ trách xã Quế An thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện và xã. Đề nghị UBND huyện Quế Sơn kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng kiểm điểm, xử lý đối với tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm theo quy định của Đảng.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, trước đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã lập phương án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn với tổng kinh phí là 50 triệu đồng để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình đã học qua lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú ý. Tổng đàn gà giống đầu tư là 1.200 con. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, địa phương này đã tự ý cấp phát gà cho cán bộ xã./.