Xã hội

Phó Thủ tướng selfie cùng sinh viên Ngoại giao

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh vui vẻ selfie với các tân sinh viên Học viện Ngoại giao.

Ông gửi gắm niềm tin vào một thế hệ ngoại giao trẻ tài năng, nhiệt huyết và bản lĩnh.

Phó Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Học viện Ngoại giao, sinh viên

Phó Thủ tướng selfie cùng sinh viên

“Chúng ta đang sống trong một thế giới biến đổi nhanh chóng, đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng vào quốc tế, nền kinh tế cũng đang chuyển đổi. Điều đó đòi hỏi Học viện không chỉ phải đổi mới mà còn đáp ứng yêu cầu của đất nước, của ngành đối ngoại”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Học viện Ngoại giao, sinh viên

Phó Thủ tướng chụp ảnh cùng cán bộ, công nhân viên và sinh viên Học viện Ngoại giao

Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi đào tạo cán bộ ngoại giao, đối ngoại và các lĩnh vực khác.
 
Phó Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Học viện Ngoại giao, sinh viên

Học viện cần thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, đa dạng các loại hình đào tạo hiện đại, bậc đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ngành đối ngoại, ngoại giao.
 
Phó Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Học viện Ngoại giao, sinh viên

Phó Thủ tướng tham quan Học viện Ngoại giao

"Giáo dục cần gắn giữa học và hành, tăng cường thêm các trao đổi, tiếp cận quốc tế, Học viện Ngoại giao có thể thực hiện được dưới sự gắn kết với Bộ Ngoại giao" - Phó Thủ tướng gợi mở. 

Theo Trần Thường (VietNamNet)