Xã hội

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng các quyền lợi gì?

Bạn đọc có số điện thoại 0939544xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị tai nạn lao động (TNLĐ), Cty không hỗ trợ gì? Tôi được hưởng quyền lợi thế nào và phải làm sao để đòi quyền lợi?

Điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị TNLĐ như sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho NLĐ bị TNLĐ và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho NLĐ bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp (BNN);

Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa: Infornet

Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa: Infornet

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ hoặc BNN như sau: a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT; b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do NSDLĐ giới thiệu NLĐ đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT;

3. Trả đủ tiền lương cho NLĐ bị TNLĐ, BNN phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

4. Bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho NLĐ bị BNN với mức như sau: a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5%-10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11%-80%; b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, BNN;

5. Trợ cấp cho NLĐ bị TNLĐ mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

6. Giới thiệu để NLĐ bị TNLĐ, BNN được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, BNN trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người;

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ, BNN từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định tại mục 3 chương này.

Do đó, trước hết, bạn nên khiếu nại đến Giám đốc Cty, nếu không được giải quyết thỏa đáng bạn có thể khiếu nại đến Phòng LĐTBXH nơi Cty đóng trụ sở hoặc khởi kiện Cty ra tòa án để được bảo đảm quyền lợi.

Theo V.Hòa - N.Dương (Lao Động)