Xã hội

Một tổ bầu cử bị hủy kết quả vì phát hiện vi phạm

Tổ bầu cử số 2 thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) phải bầu cử lại đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vì bị phát hiện có vi phạm.

Theo ông Thăng, hiện Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang có Công văn số 43/UBBC-VP gửi Ủy ban Bầu cử các huyện Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng và Kiên Hải; Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị bầu cử số 21 về việc tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm.

Người dân xã đảo Thổ Châu đọc kỹ lí lịch các đại biểu trước khi lựa chọn.
Người dân xã đảo Thổ Châu đọc kỹ lí lịch các đại biểu trước khi lựa chọn.
 
Theo đó, toàn tỉnh có 3 xã là: xã Định An (huyện Gò Quao), xã Đông Hưng (huyện An Minh) và xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) phải bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

Riêng Tổ bầu cử số 2, đơn vị bầu cử số 6 của huyện Kiên Hải phải bầu cử lại đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Được biết, ở tổ bầu cử này có 570 cử tri.

Thời gian tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại vào chủ nhật, ngày 5/6. Danh sách cử tri cuộc bầu cử thêm, bầu cử lại được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Nếu bầu cử thêm vẫn chưa đủ số lượng đại biểu đã được ấn định thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Theo Nguyễn Hành (Dân Trí)Tin mới hơn