Xã hội

Kiến nghị Thủ tướng dẹp "loạn" danh hiệu di sản

Bộ Văn hóa cho rằng có hiện tượng thu tiền của các đơn vị, cá nhân có công trình được chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”. 

Bộ kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan chấn chỉnh việc công nhận, tôn vinh, vinh danh trái pháp luật.

kien-nghi-thu-tuong-dep-loan-danh-hieu-di-san

Bằng chứng nhận bị Bộ Văn hóa tuýt còi. Ảnh: Xuân Hoa

Theo cơ quan này, thời gian qua, nhiều tổ chức xã hội, nghề nghiệp đã tổ chức một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa như: Liên hiệp các Hội UNESCO VN cấp bằng chứng nhận “Đền thiêng linh ứng đạt tiêu chuẩn văn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống Việt Nam”, Bằng tôn vinh “Phong tặng nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian trong nghi lễ chầu văn của người Việt”, công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”, chứng nhận “Tôn vinh nghệ nhân”...

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường công nhận “Cây di sản Việt Nam” và “Cây di sản”; Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cấp bằng “Nghệ nhân văn hóa dân gian”; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng “Công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam” và tôn vinh “Nghệ nhân”...

Bộ Văn hóa khẳng định, việc vinh danh và cấp bằng công nhận, bằng chứng nhận các danh hiệu của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp này chưa đúng quy định. Các tổ chức này cũng không có chức năng, thẩm quyền vinh danh, cấp bằng. 

Một số điện thờ, đền tư gia tự xây, không có giá trị kiến trúc nghệ thuật, đồ thờ được làm mới và không gắn với sự kiện, nhân vật lịch sử nhưng vẫn “đạt chuẩn” và “linh thiêng”. Ví dụ, đền Giáp Đàm ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; đền Hồng Sơn ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội; chùa Thực Khánh, chùa Long Mỹ, chùa Miếu Môn, chùa Duyên Ứng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố nhưng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lại cấp bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”.

Bộ Văn hóa cho rằng có hiện tượng thu tiền của các đơn vị, cá nhân được tôn vinh dưới hình thức kinh phí hỗ trợ gắn biển “Việt Nam linh thiêng cổ tự”, “Đạo đức toàn cầu UNESCO”...

Theo Đoàn Loan (VnExpress.net)Tin mới hơn