Xã hội

Hà Nội tăng học phí công lập từ năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới, tăng gần 40% so với năm học trước ở cả bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Image result for tăng học phí

Cụ thể, khu vực thành thị sẽ có mức học phí là 110.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 30.000 đồng so với năm học trước (tăng 37,5%). Khu vực nông thôn sẽ có mức học phí 55.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 15.000 đồng so với năm học trước (tăng 37,5%). Khu vực miền núi sẽ có mức học phí là 14.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 4.000 đồng so với năm học trước (tăng 40%).

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định mức thu học phí năm 2017-2018 của thành phố thấp hơn mức thu bình quân của các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định.

Theo HT (CAND Online)