Xã hội

Hà Nội: Sẽ thực hiện thu phí phương tiện vào nội đô

Hà Nội ban hành kế hoạch thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Qua đó, TP. Hà Nội xác định các kế hoạch, chương trình, đề án để xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án như: Xây dựng đề án mở rộng, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Chính trị - Xã hội - Hà Nội: Sẽ thực hiện thu phí phương tiện vào nội đô

Hà Nội thực hiện thu phí phương tiện vào nội đô.

 Đồng thời, quy hoạch số lượng và phạm vi hoạt động xe taxi và các loại hình kinh doanh vận tải tương tự như taxi. Thực hiện các đề án điều chỉnh giờ học tập, giờ làm việc và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố; Đề án giao thông thông minh.

Đề án phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành của phương tiện xe cơ giới đường bộ; Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố; Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Cùng với đó, thành phố sẽ lập kế hoạch điều tra, rà soát, thống kê số lượng xe máy đã qua sử dụng trên địa bàn (theo năm sản xuất) thông qua đăng ký, để đề xuất các biện pháp xử lý đối với xe không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong đó, có phương án hỗ trợ chuyển việc làm đảm bảo đời sống đối với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người đang hoạt động khi tiến hành dừng hoạt động.

Phương án hỗ trợ, khuyến khích đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho các nhóm đối tượng trong xã hội, đặc biệt là đối tượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động để thu hút nâng cao tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng góp phần giảm phương tiện giao thông cá nhân cũng được tính đến.

Theo Thế Anh (Nguoiduatin.vn)