Xã hội

Hà Nội không đưa cán bộ bị kỷ luật về bộ phận tiếp dân

UBND TP.Hà Nội ngày 24.4 ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Hà Nội không đưa cán bộ bị kỷ luật về bộ phận tiếp dân

Theo đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở, ban, ngành niêm yết số điện thoại di động, cố định tại trụ sở, phòng để tiếp nhận thông tin thường xuyên của công dân; chủ trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng và đột xuất theo đúng quy định.

Việc xử lý đơn, giải quyết, trả lời nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải kịp thời, trường hợp chậm trả lời, chậm giải quyết phải thông báo cho công dân và nêu rõ lý do. Định kỳ ngày 25 hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên; định kỳ hằng năm, rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tiếp công dân đảm bảo chất lượng, số lượng.

Tuyệt đối không phân công, điều chuyển công chức vi phạm kỷ luật, yếu kém chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu gương mẫu... làm công tác tiếp công dân; không được coi cơ quan, bộ phận tiếp công dân là nơi giải quyết tồn tại về cán bộ.

Theo Vũ Hân (Thanh Niên Online)
Tin mới hơn