Xã hội

Hà Nội công bố danh sách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ mới

Chiều 26/5, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã họp, thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố.

Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại bệnh viện (Ảnh Mạnh Thắng)
Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại bệnh viện (Ảnh Mạnh Thắng)

Mặc dù Hà Nội là địa phương có số khu vực bỏ phiếu, số cử tri, số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp lớn nhất cả nước. Nhưng với sự chủ động, sớm triển khai thực hiện tốt các bước công việc về bầu cử, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri.

Kết quả bầu cử cho thấy tổng số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98.98%. Có 2.149 trên 4.876 khu vực bỏ phiếu số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Các khu vực bỏ phiếu đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định. Thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND Thành phố.

Ủy ban bầu cử Thành phố cũng công bố danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đạt 95,18% phiếu bầu.

Theo Quang Phong (Dân Trí)