Xã hội

Đường thăng tiến của ứng viên Bộ trưởng Giao thông, Tổng Thanh tra

Ông Nguyễn Văn Thể từng làm Thứ trưởng Bộ Giao thông còn ông Lê Minh Khái gắn bó nhiều năm với ngành kiểm toán.

Đường thăng tiến của ứng viên Bộ trưởng Giao thông, Tổng Thanh tra

Đường thăng tiến của ứng viên Bộ trưởng Giao thông, Tổng Thanh tra

Theo Phượng Nguyễn - Thắng Quang- Duy Khang (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn