Xã hội

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Đã "rùa bò" còn thiếu an toàn

 
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vừa có kết quả kiểm tra hiện trường công trình đường sắt đô thị, tuyến Cát Linh-Hà Đông trong đó chỉ ra hàng loạt tồn tại về tiến độ dự án, thi công, chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn lao động.