Xã hội

Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương hoạt động như thế nào?

Đoàn công tác không được nhận tiền, tài sản hoặc tham gia giao lưu với tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành quy định mới về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát do cơ quan này thành lập để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp trên giao. 

Theo đó, số lượng đoàn từ 3 đến 5 người, trường hợp đặc biệt có thể xin ý kiến Chủ nhiệm Ủy ban.

Đoàn có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên liên quan chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; khi cần thiết, đoàn được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ để phục vụ cho việc thẩm tra, xác minh.

Quy định nêu rõ đoàn kiểm tra, giám sát phải ghi đầy đủ nhật ký hoạt động, lập và nộp hồ sơ lưu trữ chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày đoàn thông báo kết luận của Ủy ban đến tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương hoạt động như thế nào?
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp phiên thứ 24. Ảnh: UBKT

Trưởng đoàn có quyền mời người liên quan đến Ủy ban giải trình

Trưởng đoàn có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn; chủ trì làm việc với các tổ chức và cá nhân liên quan.

Cũng theo quy định, trưởng đoàn có quyền yêu cầu người được kiểm tra, giám sát đến cơ quan Ủy ban để giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan khi cần thiết; yêu cầu các tổ chức đảng triệu tập đảng viên dự hội nghị theo quy định.

"Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về các hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát của các thành viên trong đoàn", quy định nêu rõ.

Khi phát hiện bản thân hoặc thành viên trong đoàn có quan hệ họ hàng với người được kiểm tra, giám sát hoặc có hành vi, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước và Ủy ban, các thành viên phải chủ động báo cáo Trưởng đoàn và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn.

Cấm tham gia giao lưu, nhận tiền khi đi kiểm tra

Quy định liệt kê hàng loạt những việc đoàn kiểm tra, giám sát không được làm. Cụ thể như, thực hiện không đúng, không đầy đủ chỉ đạo của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn; đưa ra yêu cầu với người được kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan trái với quy định của Đảng, Nhà nước.

Đoàn kiểm tra, giám sát không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; tổ chức hoặc tham gia giao lưu với người được kiểm tra, giám sát và các bên có liên quan dưới mọi hình thức; không được gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, công tâm, khách quan với tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

"Nghiêm cấm sử dụng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân tại nơi đang kiểm tra, giám sát phục vụ nhu cầu cá nhân; hứa hẹn với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát trái quy định của Đảng, Nhà nước", quy định nêu rõ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quy định, các đoàn công tác không được cản trở, can thiệp, tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, giám sát; tiết lộ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và nội dung kiểm tra, giám sát khi chưa có kết luận chính thức hoặc đã có kết luận chính thức nhưng chưa được phép công bố.

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, giám sát không được làm mất, hư hỏng, làm biến dạng hoặc tiêu hủy; kết quả kiểm tra, giám sát không được làm sai lệch. 

Đoàn sẽ tham mưu cho Thường trực Ủy ban và Ủy ban xây dựng, ban hành thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát và quyết định kỷ luật (nếu có).

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương. Cơ quan này có quyền hạn kiểm tra đảng viên ở bất cứ cương vị nào khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)