Xã hội

Đề xuất 18 thành viên thường vụ Quốc hội khóa 14

Số lượng thành viên Ủy ban thường vụ được đề xuất bằng khóa 13, trong đó 1 Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch và 13 thành viên Ủy ban.

Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khóa 13, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Số lượng thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 phó chủ tịch Quốc hội (trong đó 1 phó chủ tịch Thường trực giúp chủ tịch vấn đề dân tộc, đối ngoại, văn hóa xã hội; 1 phó chủ tịch giúp chủ tịch lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và môi trường; 1 phó chủ tịch giúp lĩnh vực pháp luật, tư pháp; 1 phó chủ tịch giúp lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Trước đó kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13 đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 4 phó chủ tịch gồm: Bà Tòng Thị Phóng, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển, ông Uông Chu Lưu.

Tờ trình cũng đề nghị bầu 13 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các ủy viên sẽ đảm nhiệm các chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại; Trưởng ban Ban Dân nguyện; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Trưởng Ban Công tác Đại biểu; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, thực hiện theo quy định pháp luật, thông báo của trung ương, các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn trương tiến hành các thủ tục, lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội bầu, xem xét phê chuẩn theo đúng quy trình công tác cán bộ của đảng, nhà nước.

“Với yêu cầu đặt ra là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để quyết định bầu nhân sự đạt kết quả tốt”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo chương trình nghị sự, trong phiên làm việc sáng 21/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc bỏ phiếu cho các chức danh trên diễn ra chiều cùng ngày. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố sáng 22/7.

Theo Võ Hải - Hoài Thu (VnExpress.net)