Xã hội

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: "Các anh toàn báo cáo không đúng sự thật"

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay một số sở, ngành báo cáo về tốc độ tăng trưởng của các lĩnh vực không đúng với sự thật.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong điều hành cuộc họp ///  Ảnh: T.Hiếu

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong điều hành cuộc họp.

Chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết qua theo dõi sự phát triển, tăng trưởng của từng ngành dịch vụ, thương mại ở thành phố, ông yêu cầu các Phó chủ tịch UBND TP.HCM phải họp với từng lĩnh vực mình phụ trách để thúc đẩy, tìm giải pháp phát triển. Tuy nhiên qua theo dõi, ông Phong không thấy các cuộc họp diễn ra như chỉ đạo của mình.

Một vấn đề mà Chủ tịch UBND TP.HCM nêu là các sở, ngành không báo cáo đúng số liệu tăng trưởng của từng ngành. Ông Phong nêu ví dụ trong 6 tháng đầu năm, ông đã yêu cầu ngành công thương cố gắng tăng trưởng 7,5% và sau đó được báo cáo là số liệu tăng trưởng đúng con số 7,5%. Tuy nhiên con số tăng trưởng 7,5% là không đúng sự thật vì số liệu chính thức mà ông Phong nhận được là chỉ là tăng trưởng 7,19%.

“Thế mà dám nói là tăng trưởng 7,5%. Rồi lĩnh vực nông nghiệp cũng vậy. 6 tháng đầu năm đề ra nhiệm vụ tăng trưởng 6,5% thế mà có đúng đâu nhưng các anh cũng cố báo cáo cho được”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các ngành, các lĩnh vực phải nhìn đúng thực tế để tìm ra giải pháp và các lĩnh vực đạt được tốc độ tăng trưởng như Nghị quyết TP.HCM đã nêu ra trước HĐND TP.HCM.

Để thúc đẩy kinh tế TP.HCM phát triển, ông Phong đề nghị các tổng giám đốc doanh nghiệp “đặt hết khó khăn qua đây” để lãnh đạo TP.HCM mời lãnh đạo sở, ngành cùng ngồi gỡ khó để giúp doanh nghiệp phát triển.

Ông Phong cho hay mỗi tháng sẽ gặp các doanh nghiệp một lần theo từng chủ đề, nhóm ngành để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Theo Trung Hiếu (Thanh Niên Online)