Xã hội

Chính phủ giảm gần 4.000 biên chế công chức năm 2017

Tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.

Cụ thể, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 (không gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã) là gần 269.000 người.

chinh-phu-giam-gan-4000-bien-che-cong-chuc-nam-2017

Hàng ngàn thí sinh xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức ngành thuế thủ đô. Ảnh: Võ Hải.

Trong 269.000 biên chế, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (không phải đơn vị sự nghiệp công lập) chiếm gần 110.000 người.

Số biên chế còn lại của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện với khoảng 158.000 biên chế; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên 1.000 biên chế.

Quyết định cũng phê duyệt, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù (gồm 28 đơn vị: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; Liên minh hợp tác xã; Hội Nhà báo; Hội sinh viên; Hội người cao  tuổi...) hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Như vậy, tổng biên chế công chức năm 2017 giảm khoảng 4.000 người so với năm 2016 (tổng biên chế công chức năm 2016 là gần 273.000 người); biên chế dự phòng và biên chế các hội đặc thù, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài giữ nguyên so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Công chức tinh giản của Hà Nội chủ yếu là người nghỉ hưu

Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát biên chế thành phố. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế được nêu ra:

Việc tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là người nghỉ hưu, chưa đạt yêu cầu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014 của Chính phủ đề ra.

Vẫn còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu nhưng lại ký hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu.

Công tác rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã còn chậm.

Đội ngũ Thanh tra xây dựng tuy đã giao Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, thị xã điều hành trực tiếp nhưng biên chế lực lượng Thanh tra vẫn do Sở quản lý...

Theo Võ Hải (VnExpress.net)