Xã hội >> APEC Việt Nam 2017

Cách đi tránh tuyến đường cấm ở Đà Nẵng dịp APEC

Để đảm bảo an ninh tối đa cho những ngày diễn ra APEC, Đà Nẵng lên phương án phân luồng giao thông và cấm phương tiện đi lại trên một số tuyến đường quan trọng.

Cách đi tránh tuyến đường cấm ở Đà Nẵng dịp APEC

Theo Mai Trí - Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)