Xã hội

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty ĐSVN xử lý đơn vị, cá nhân sai phạm

Ngay khi Thanh tra Chính Phủ công bố kết luận số 2222/KL-TTCP, Bộ GTVT có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị thành viên rà soát, điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 11 nội dung được nêu tại mục II của kết luận Thanh tra, đề nghị xử lý đảm bảo đúng chế độ tài chính kế toán. Bộ GTVT cũng yêu cầu phải kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, phân định rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư…

Đường sắt Việt Nam Ảnh: Internet

Tổng công ty ĐSVN rà soát lại việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, lấn chiếm; phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, báo cáo Bộ GTVT cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam tham mưu xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra, trong đó, có liên quan đến tài chính một số dự án đầu tư máy móc, thiết bị; việc quản lý, sử dụng đất đai…

Đồng thời, tham mưu cho Bộ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, rà soát hoạt động kinh doanh, quản lý khai thác kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hoạt động đầu tư, bảo trì, sửa chữa để xử lý theo thẩm quyền và sớm chỉ đạo.

Tổng công ty ĐSVN khắc phục, kiểm tra, xử lý đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn lực Nhà nước giao, tách bạch rõ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt với kinh doanh vận tải, xóa bỏ độc quyền…

Theo PV (Nguoiduatin.vn)Tin mới hơn