Xã hội

Bình Định: Hàng chục cán bộ được tuyển dụng sai quy tắc

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cần rà soát lại các trường hợp bổ nhiệm và thu hồi quyết định tuyển dụng công chức nếu không đáp ứng yêu cầu.

Ngày 10.1, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Bình Định. Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra trong giai đoạn từ tháng 1.2015 đến tháng 6.2017.

Bình Định: Hàng chục cán bộ được tuyển dụng sai quy tắc
Ảnh minh họa

Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra đã phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, còn 1 công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên, chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức ở Bình Định cũng có nhiều tồn tại, hạn chế. Qua kiểm tra 52 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi và 9 hồ sơ xét tuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện cho thấy, trong quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch không nêu tên cụ thể các thành viên hội đồng; một số hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định.

Trong đó, có 17 công chức được tuyển dụng khi chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước. Một số công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng, chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…

Một số trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định. Hiện, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp này. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Định vẫn còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, đã vượt 1 cấp phó so với quy định.

Kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm không đúng

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cần rà soát đối với các trường hợp đã được tiếp nhận không qua thi trong thời gian trước giai đoạn thanh tra, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Thực hiện đúng số lượng cấp phó các đơn vị thuộc Sở NNPTNT theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp….

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)
Tin mới hơn