Xã hội

Bệnh viện Cà Mau nợ trên 50 tỷ?

Tạm ứng khi chưa cân đối được nguồn dẫn đến nợ lớn, kéo dài nhiều năm là thực tế đang xảy ra tại Bệnh viện Cà Mau.

Sở Tài chính Cà Mau vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về tình hình quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Theo báo cáo, nợ tạm ứng của bệnh viện là hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng chi tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên trên 12 tỷ đồng; cho cán bộ, công nhân viên đi công tác, đi học là 1,4 tỷ đồng.

Bệnh viện Cà Mau nợ trên 50 tỷ?
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Báo cáo của Sở Tài chính Cà Mau cho rằng việc bệnh viện cho tạm ứng khi chưa cân đối được nguồn là chưa phù hợp, từ đó dẫn đến nợ tạm ứng lớn, kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, bệnh viện cần phải trả nợ 53 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả cho các công ty dược là 36 tỷ; thiết bị chụp mạch xóa nền DSA 10 là 10 tỷ đồng… Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện cũng chưa chi chênh lệch phụ cấp đặc thù năm 2016 cho cán bộ công viên chức, người lao động hơn 5 tỷ đồng. 

Bệnh viện Cà Mau nợ trên 50 tỷ?
Bệnh viện Cà Mau (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo  Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)