Xã hội

Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm 3 vụ trưởng mới qua thi tuyển

Sau hai ngày thi tuyển công khai, Ban Tổ chức Trung ương đã chọn và bổ nhiệm ba vụ trưởng mới cho các vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng và Địa phương III.

Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ theo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Theo Ban Tổ chức Trung ương, đối tượng dự thi là người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng của ba vụ này và người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Ban To chuc Trung uong bo nhiem 3 vu truong moi qua thi tuyen hinh anh 1
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm cho ba người trúng tuyển chức danh vụ trưởng.

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, 12 ứng viên lần lượt trình bày tóm tắt đề án và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thi tuyển. Sau quá trình tuyển chọn, ông Đỗ Phương Đông trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, ông Phạm Mạnh Khởi trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, ông Nguyễn Xuân Liết trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng những người có đức, có tài, không để “chảy máu” chất xám. Đây là đột phá quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể.

Ông Bình cũng cho rằng công tác tổ chức thi tuyển bỏ được tính hình thức, tình trạng “quân xanh, quân đỏ” diễn ra trong một số kỳ thi tuyển trước đây. Đồng thời, cuộc thi cũng khắc phục được hiện tượng để lọt cán bộ “chạy ghế, chạy chức”, tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác cán bộ...

Theo Xuân Sơn (Xaydungdang.vn)