Xã hội >> Tuyển sinh Đại học 2018

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia

Đề giáo dục công dân THPT quốc gia liên hệ nhiều tới cuộc sống xã hội, câu hỏi mở và có hỏi các luật về hình sự, dân sự.
Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia
Thí sinh ở TP.HCM dự thi tổ hợp môn khoa học xã hội sáng 27-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia

Bài giải giáo dục công dân THPT quốc gia