Xã hội

19.000 bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia

 
Theo thống kê ban đầu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT về kết quả quả kỳ thi THPT quốc gia 2016, có 19.000 bài thi bị điểm liệt...