Xã hội

19 lần quan trắc, nước biển tại Nghệ An đều an toàn

Chiều 8/6, thống kê từ sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho thấy, các Trung tâm quan trắc của Bộ TNMT và của tỉnh Nghệ An đã thực hiện 19 đợt quan trắc với 41 mẫu nước biển trong thời gian từ ngày 27/4 tới nay. Kết quả quan trắc các thông số đều đảm bảo tiêu chuẩn.
 
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước

Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi có hiện tượng cá chết dọc biển miền Trung (từ Hà Tĩnh trở vào), chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trực tiếp về các vùng biển (đặc biệt là vùng biển du lịch) lấy mẫu quan trắc cho việc thực hiện quy trình giám sát môi trường biển. Hơn tháng nay, công việc giám sát môi trường biển vẫn thực hiện đều đặn, các chỉ số quan trắc nước biển đều ở mức an toàn cho người tắm biển cũng như mọi hoạt động vui chơi tại các bãi biển Nghệ An”.

Theo số liệu thống kê của Sở TN&MT, từ ngày 27/4 đến ngày 5/6/2016, các Trung tâm quan trắc của Bộ TNMT và của tỉnh đã thực hiện 19 lần quan trắc với 41 mẫu nước biển. Trong đó, Trung tâm quan trắc TN&MT Nghệ An thực hiện độc lập 10 lần quan trắc với 23 mẫu nước biển; Trung tâm quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) phối hợp cùng Trung tâm quan trắc TN&MT Nghệ An thực hiện 9 lần quan trắc với 18 mẫu nước biển (từ ngày 2/5 đến ngày 6/5/2016).

19 lần quan trắc, nước biển tại Nghệ An đều an toàn - ảnh 1
41 mẫu nước biển ven bờ thực hiện quan trắc được lấy tại các bãi biển: Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai), Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu), Diễn Thành (Diễn Châu), Cửa Lò, Cửa Hội (Thị xã Cửa Lò).

Căn cứ QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển và hướng dẫn của Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường), 12 thông số của 41 mẫu nước biển được thực hiện quan trắc gồm: nhiệt độ, pH, ô xy hòa tan (DO), độ đục, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt, Colifom.

19 lần quan trắc, nước biển tại Nghệ An đều an toàn - ảnh 2

Ngày 7/6, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại các bãi biển du lịch, đặc biệt là Cửa Lò và Cửa Hội, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đều đặn 2 ngày thực hiện lấy mẫu quan trắc một lần và báo cáo  kết quả về UBND tỉnh. Trong hai ngày 5 và 6/6, kết quả quan trắc môi trường nước biển tại Cửa Lò, Cửa Hội cập nhật các thông số giám sát gồm: pH, OOxxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lững (TSS), Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt, Coliforms đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

19 lần quan trắc, nước biển tại Nghệ An đều an toàn - ảnh 3

Theo Việt Hương (Tiền Phong)Tin mới hơn