Vương Phi: Giữa tin đồn hẹn hò đồng tính với Châu Tấn, con gái Vương Phi đi ăn tối cùng 'thiếu gia'