vườn đào: Bà nội đào được lựu đạn trong vườn, đưa cho cháu trai làm đồ chơi suốt 3 năm