Vũ nữ thoát y: Video: Vũ nữ thoát y trong karaoke phục vụ khách Hàn ở Sài Gòn