Vũ nữ thoát y: Vũ nữ thoát y ở Nga cấp tốc học tiếng Anh để phục vụ World Cup