Vũ Nhôm: Vây nhóm đối tượng mang ma túy và vũ khí nóng ở Hà Tĩnh, tóm được 'chàng rể' đánh mẹ vợ gãy xương