Vũ Nhôm: Tòa Hà Nội xét xử kín vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ