Vũ khí Trung Quốc: Tiêm kích J-20 của Trung Quốc lần đầu khoe vũ khí trước công chúng