Vũ khí Trung Quốc: Kinh ngạc trước quy mô 'bầy chuồn chuồn' của Lục quân Trung Quốc