Vũ khí Trung Quốc: Trung Quốc chạy thử nghiệm thủy phi cơ